ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์

 ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ : แนะนำร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 
ร้านประดับยนต์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประดับยนต์
 

ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร

ความรู้เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องทำ ประกันภัยรถยนต์

 

Article : บทความยานยนต์

หมวดหมู่ บทความ : รอบรู้เรื่องรถ-การบำรุงรักษารถ

 

 

ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร

          เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างมากมายในแต่ละวัน โดยที่ผู้ขับขี่ไม่อาจจะรู้ได้ล่วงหน้าเลยว่าอุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนนจะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อใด รวมทั้งไม่อาจจะทราบล่วงหน้าได้เลยว่าอุบัติเหตุเป็นแบบรุนแรงหรือไม่ 

ดังนั้นหลาย ๆ ครอบครัวที่เพิ่งมีรถคันแรก ก็มัก ซื้อประกันภัยรถยนต์เก็บไว้อย่างแน่นอน เพื่อใช้ป้องกันตัวเอง บุคคลในครอบครัวรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มักจะมาพร้อมกับปัญหาเหล่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับ การทำประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยที่เป็นรูปแบบของการบังคับให้รถคันใหม่ และคันเก่าต้องมี ซึ่งถ้าไม่มีจะถือได้ว่าผิดกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า “พ.ร.บ.” 
2. ประกันภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นประกันที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่ามีความจำเป็นหรือไม่เพราะในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจประกอบไปด้วยหลายประเภท หลายอย่างด้วยกันแตกต่างกันออกไปประเภทของประกันภัยรถยนต์

           ปัจจุบันบริษัท ประกันภัยรถยนต์มีหลายประเภท รวมไปจนถึงยังมาพร้อมกับความหลากหลายราคา และการประกันแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ซื้อทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาแบบที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยที่ประเภทต่าง ๆ ของ ประกันภัยรถยนต์ ประกอบไปด้วย
 

ประกันรถยนต์ประเภทที่ 1

          ประกันชั้น 1 ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของกรมธรรม์ที่มีความนิยมสูงสุด เพราะการคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกอย่างทำให้ผู้ใช้รถไร้กังวล โดยที่บริษัทประกันจะทำการคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน คู่กรณีรวมไปจนถึงคุ้มครองทุกเหตุการณ์อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกรณี หรือตัวผู้เอาประกันเอง รวมไปจนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกวัน และในเมื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงขนาดนี้ผู้เอาประกันทั้งหลายจึงต้องไตร่ตรองให้ดีอยู่เสมอ เพราะแต่ละบริษัทมักจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีคือต้องได้แบบที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับราคาให้ได้มากที่สุด โดยที่รถที่เหมาะสมนั้นควรที่จะเป็นรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถที่ใช้มานานไม่เกินกว่า 15 ปีเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2

          การประกันรถยนต์ประเภท 2 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความนิยมไม่แพ้กัน โดยการคุ้มครองนั้นจะมีความใกล้เคียงกับแบบแรกอยู่พอสมควรโดยที่บริษัทประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่ายอยู่เสมอทั้งคู่กรณี และผู้เอาประกันไม่ว่าจะฝ่ายไหนจะเป็นผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามในแบบที่ 2 จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ไม่มากนักโดยที่บริษัทประกันจะทำการรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเท่านั้น สำหรับรถที่ไม่มีคู่กรณีทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังคงจะทำการรับผิดชอบให้กับรถที่เกิดความเสียหายจากการโจรกรรม หรืออุบัติเหตุทางธรรมชาติ  โดยที่แบบที่ 2 เป็นกรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมกับรถยนต์ทุกประเภท แต่ไม่ต้องการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงแบบประกันชั้น 1

ประกันชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

        อีกหนึ่งรูปแบบของการประกันที่มาพร้อมกับราคาประหยัด ก็คือ ประกันชั้น 3 ที่เป็นอีกหนึ่งประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้เริ่มก่อเหตุ อย่างไรก็ตามทางบริษัทยินดีที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดกับคู่กรณีเท่านั้น และจะไม่ให้ความคุ้มครองกับอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี รวมไปจนถึงไม่ให้ความคุ้มครองเมื่อรถยนต์ของผู้เอาประกันสูญหาย และเมื่อเกิดไฟไหม้รถยนต์ โดยที่ประกันรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมกับรถยนต์ประเภท ที่มีความต้องการทำการประกันรถในราคาที่ประหยัด และไม่แพงจนเกินไป

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 4
 
        ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ถือว่าเป็นประเภทที่ค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ พอสมควรเพราะรูปแบบที่ 4 จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกันก็คือ กรมธรรม์คุ้มครองหลักที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์คุ้มครองเสริมให้กับผู้โดยสารมาภายในรถได้ตามวงเงินที่ต้องการ โดยอัตราค่าเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกรมธรรม์เป็นหลัก ดังนั้นผู้เอาประกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมือให้ถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด ประกันภัยรถยนต์ ทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมนี้ มีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเบี้ยเอาประกันที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่าย ประเภทของรถ อายุของรถ ความเสี่ยงของผู้ขับขี่ รวมไปจนถึงระยะเวลาการเอาประกัน และผลประโยชน์เมื่อเกิดความเสียหาย ดังนั้นผู้เอาประกันทั้งหลายก่อนที่จะทำการตัดสินใจก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อที่จะสามารถเลือกประกันได้ในราคาที่เหมาะสม และแบบที่ผู้เอาประกันต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

Cr : askhanuman

เรียบเรียงโดย เชียงใหม่คาร์เด็ก : www.chiangmai-cardec.com ร้านประดับยนต์ในเชียงใหม่

 

 


อ่าน : 1974  ครั้ง

 


Tag : การขับขี่รถ: ความปลอดภัย

Rating :

บทความหมายเลข 83 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 40 votes)

ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา ! กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก chiangmai-cardec.com กดเลยนะครับ !!!!!

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

( กรุณา Login Facebook ก่อนแสดงความคิดเห็นครับ )

 

 

เรื่องแนะนำ 

 
 

  รอบรู้เรื่องรถ-การบำรุงรักษารถ 

ความสำคัญของการบำรุงรักษารถยนต์

view : 2427

ประกันภัยรถยนต์ สำคัญอย่างไร

view : 1975

วิธีการดูแลรถใหม่ รถป้ายแดง

view : 2411

การขับรถด้วยเกียร์อัตโนมัติ หรือ เกียร์ออโต้

view : 3434

การใช้เกียร์อัตโนมัติ

view : 2315

ไฟท้ายรถยนต์ในอนาคต

view : 1868

แบตเตอรี่รถยนต์ คืออะไร ความหมายแบตเตอรี่รถยนต์ หน้าที่แบตเตอรี่รถยนต์

view : 3072

ขับรถทางตรงผ่านสี่แยก ต้องเปิดไฟผ่าหมากหรือไม่

view : 4213

การดูแลรักษาเบาะรถยนต์

view : 4428

การรักษาขอบยางกระจกรถยนต์

view : 5856

การดูแลรถสีขาว ให้ดูงามตา

view : 5418

วิธีล้างห้องเครื่องรถให้เงางาม

view : 8474

วิธีการกำจัดกลิ่นอับในรถยนต์

view : 5069

ใบปัดน้ำฝน และการดูแลที่ปัดน้ำฝน รถยนต์

view : 6235

การทำ ดีเอ็นเอ รถยนต์ หยุดโจรกรรมรถ

view : 4138

ข้อมูลเว็บไซต์

ข่าวสารยานยนต์

ธุรกิจยานยนต์

ติดต่อเรา

ติดต่อโฆษณา์กับทางเรา
โทรศัพท์ : 086-5876444
อีเมล์ : cardeccm@gmail.com
 Home    l    About us    l    Contact us
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 chiangmai-cardec.com